Vi hjälper verksamheter att arbeta igenom och skapa en stabil värdegrund – en kärna med tydligt syfte, värderingar och vision.

Vi är övertygade om att de som tar utgångspunkt i sin värdegrund, sin kärna, presterar bättre och mår bättre än andra. En väl genomarbetad och integrerad värdegrund skapar kraft och ger en stabil och tydlig riktning framåt. Den skapar också meningsfullhet och engagemang både internt och externt, vilket i sin tur leder till lönsamhet.

Genom konsultation och/eller processledning hjälper vi våra kunder att arbeta igenom, integrera och förankra sin värdegrund den dagliga verksamheten. Finns det redan en väl genomarbetad värdegrund lägger vi fokus på att integrera den och koppla den till områden som affärsutveckling, motivation och ledarskapsutveckling.

Vår process

Vi arbetar både strategiskt och operativt med våra kunder. Vanligtvis sker arbetet i tre steg.


Steg 1. Nuläge – Vi startar med att sammanställa ett nuläge. Var kommer ni i från, var står ni idag, vilka utmaningar står ni inför, hur ser er omvärld ut.

Steg 2. Värdegrund – Det andra steget innebär att vi arbetar igenom värdegrunden, kärnan hos individen eller verksamheten. Vi arbetar fram ett tydligt varför, värderingar och en långsiktig vision.

Steg 3. Integration och plan framåt – I det tredje och sista steget lägger vi fokus på affären och verksamheten. Vi utgår från den genomarbetade värdegrunden och integrerar samt förankrar den i verksamheten. Vi skapar planen som bygger en stark, relevant och lönsam framtid.

Vikten av ett tydligt syfte och väl förankrad värdegrund

Studier visat att verksamheter som har ett tydligt syfte och en väl förankrad värdegrund presterar bättre än andra. Om medarbetare känner att de bidrar till något större, ökar deras engangemang vilket i sin tur leder till en högre produktivitet och mer innovation. Dessutom bygger verksamheter med ett syfte, ett varför, en tydlighet i varumärket vilket i sin tur gör att deras kunder och partners känner en tillit och trygghet, vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning.