Vårt erbjudande

Vi hjälper verksamheter och individer att hitta sitt varför. Vi är övertygade om de som tar utgångspunkt i sin kärna, sitt varför, presterar bättre än andra genom att skapa kraft, relevans och lönsamhet.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vår process

Vi arbetar strategiskt och operativt tillsammans med våra kunder. Med utgångspunkt från ett nuläge, sätter vi en riktning framåt för att bygga hållbara och lönsamma verksamheter och individer.

Vårt syfte är att stötta i att skapa en kultur med engangemang bland medarbetare, långsiktiga partnerskap och bygga hållbara och lönsamma verksamheter med styrka i varumärken..

Här ser ni hur vi arbetar. Vi arbetar vanligtvis i tre steg.

Steg 1. Nulägesanalys – I det första steget identifierar vi tillsammans ett nuläge där vi går igenom eventuella utmaningar och behov för att skapa en förändring med kraft framåt.

Steg 2. Förtydliga kärnan – Det andra steget innebär att vi arbetar igenom kärnan hos individen eller verksamheten för att skapa ett tydligt syfte och en riktning framåt.

Steg 3. Affär och plan framåt – I det tredje och sista steget lägger vi fokus på affären och utifrån syftet skapar vi tillsammans en plan framåt för att bygga en stark, relevant och lönsam affär.

Vikten av ett tydligt syfte

Studier visat att verksamheter som har ett tydligt syfte och en väl förankrad värdegrund presterar bättre än andra. Om medarbetare känner att de bidrar till något större, ökar deras engangemang vilket i sin tur leder till en högre produktivitet och mer innovation. Dessutom bygger verksamheter med ett syfte, ett varför, en tydlighet i varumärket vilket i sin tur gör att deras kunder och partners känner en tillit och trygghet, vilket i sin tur kan leda till ökad försäljning.

En modell vi arbetar med

En av de modeller vi använder för att förtydliga kärnan är Ikigai. Modellen skapar balans och kraft i verksamheten.

Om Ikigai

På samma sätt som man skapar en verksamhets vision, affärsidé, mission, specificerar kärnkompetenser, konkurrensfördelar mm kan man arbeta fram en verksamhets högre syfte.  Hur kan vi, med utgångspunkt från vår passion, kunskap, omvärld och affär, bidra till att göra världen bättre?

Modellen vi arbetar med för att hjälpa till att hitta en verksamhets högre syfte är Ikigai. Ikigai är japanska och brukar översättas med ”anledningen till att vara” eller ”anledningen till att stiga upp varje morgon”.

Ikigai är en gammal japansk filosofi som handlar om att hitta meningen med sitt liv. 2014 skapade Marc Winn, med hjälp av det klassiska Venndiagrammet, en modell som flera miljoner människor använt sig av för att hitta sin Ikigai. Vi använder den nu med stor framgång för att hjälpa verksamheter. 

Modellen bygger på att förena en verksamhets passion, kompetens, affär och omvärld. Alla delar behöver vara med och det behöver finnas en balans mellan de olika delarna. Där alla delar förenas hittar man det högre syftet och basen för hållbar tillväxt och lönsamhet. 

2019 togs ordet, Ikigai, in i den svenska akademiens ordlista med översättningen – ”upplevelse av att tillvaron är meningsfull”