Om oss

Vi som har skapat och driver Amazing Growth har en passion för att stötta medarbetare, ledare och företag i att bli den bästa versionen av sig själva. Vi vill att såväl individer, team som företag ska ha en stor portion av psykologisk trygghet in sin vardag med glädje och energi, som i sin tur skapar framgång och blomstrande resultat.

Vi vet nämligen att inom området neuroledarskap finns modern hjärnforskning som kan omvandlas till konkreta modeller och handlingar för att minska psykisk ohälsa och stress, förbättra prestation hos indivier och hjälpa ledare att fatta bättre beslut. Det i sin tur skapar effektiva team.  Ledarteorin NeuroLeadership grundades 2006 av Dr. David Rock på NeuroLeadership Institute i USA och har sedan dess utvecklat verktyg för ett hållbart självledarskap och ledarskap. 

Idag ökar den psykiska ohälsan i alla åldrar. Det är många som känner negativ stress på sin arbetsplats, vilket själ mycket energi från den kognitiva delen av hjärnan vilket i sin tur gör att det inte blir mycket energi kvar när arbetsdagen är slut.  Den största anledningen till den negativa stressen är tidsbrist enligt en engagemangsundersökning nyligen genomförd av &frankly.

Vi vill skapa förutsättningar för individer och företag att bli den bästa versionen av sig själva med ökad trygghet, glädje och prestation. Det gör vi genom föreläsningar, utbildningar och ”brain-based-coaching”. 

Vi tror att alla kan utvecklas. Hjärnan är plastisk och utvecklas varje dag, så länge vi lever. Efter att du har läst detta har du till exempel skapat nya kopplingar i din hjärna. Varje gång vi lär oss nya saker förändras våra hjärnor. Vi tror på ett Growth Mindset. Här ligger också en av våra styrkor. Vi brukar få höra att ”vi vågar tänka nytt och få det att hända” och det är amazing growth för oss. 

”It is amazing how much time we spend on our physical health and how little time we spend on the health of our mind” 


Om Annika

Annika har ett förflutet som PR- och marknadschef inom IT branschen. Hon är i grunden civilekonom och har de senaste åren arbetat som VD och marknads – och affärsutvecklingschef inom olika branscher, senaste inom Bonnierkoncernen. Idag driver hon Amazing Growth AB.

Annika är utbildad inom Neuroledarskap på NeuroLeadershipInstitute och har ett stort intresse för att stötta såväl individer som företag i att bli den bästa versionen av sig själva. Hon är ledarskapskonsult, coach, mentor och föreläsare. Annika är också författare till två böcker inom livsstil och välmående Healthy Happy Living, som handlar om att bygga hållbarhet i vardagen och göra långsiktiga livsstilsförändringar. Dessutom har hon lanserat flera digitala onlinekurser inom yoga och livsstil. Annika sitter också i styrelsen för VD nätverket YPO Sverige.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/annika-kvist-sundequist-1a9a033

Om Malin

Malin har en gedigen erfarenhet av projektledning och affärsutveckling. Hon har också lång erfarenhet av utveckling av kommersiella rättigheter, både på strategisk och operativ nivå. De senaste åren har hennes uppdrag även bestått av mentorskap och rådgivning både på verksamhetsnivå och individuell nivå inom främst sponsring och eventbranschen. 

Malin har sedan 2010 drivit eget bolag med uppdrag för bl.a. ICA, Vasaloppet, World Childhood Foundation, En Svensk Klassiker, Lidingöloppet, Svenska Simförbundet, Svenska Ishockeyförbundet och Blixten & Co/All Things Live.

LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/malin-flink-eldh/